Obra poètica

Poemes de Mondragó. Palma: Moll, col. Balenguera, núm. 1, 1961.

La Terra d’Argensa. Mallorca-Barcelona: Llibres del Rai, 1972; Palma: Moll, 1990.

Memòries i confessions d’un adolescent de casa bona. Palma: Moll, col. Balenguera, núm. 13, 1974; 2a ed. 1990.

Urbanitat i cortesia. Tarragona: Èpsilon, col. Quaderns Foc Nou, núm. 12, 1979.

Mandràgola. Barcelona: Edicions 62, col. El Galliner, núm. 57, 1980.

La Capella dels Dolors i altres poemes. València: Editorial 3i4, 1981; Palma: Moll, 1990.

Obra poètica Barcelona: Llibres del Mall, 1983.

Jerusalem. Barcelona: Edicions 62, els Llibres de l’Escorpí, Poesia, núm. 135, 1990.

Spiritual. Barcelona: Edicions 62.1992.

Camins. Palma: Cort, 1993.

Joc de la mort i de les estacions. Mataró: Vèrtex, núm. 20, 1993.

Mandràgola. Spiritual. Barcelona: Edicions 62, col. Poetes del XX, núm. 38, 2013.

 

Antologies

Antologia. Eivissa: Caixa de Balears, col. Lectures poètiques, núm.21, 1990.

Josep M. Llompart. Poemes. Antologia [a cura de Gabriel Janer Manila]. Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1993.

La cançó en la nit: 50 poemes [a cura de Pere Rosselló Bover]. Barcelona: La Magrana, Col. L’Esparver Llegir, núm. 50, 1993.

El que volia dir-vos [a cura de Basilio Baltasar]. Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1993 (també conté textos d’assaig).

Tria personal (1961-1962) [versió al castellà de Jaume Pomar]. València: Edicions la Guerra, 1993; Palma de Mallorca: El Tall, 2001.

Antoloxía poética. Edición bilingüe [Selecció Encarnació Viñas i Cèlia Riba; intr. Cèlia Riba; trad. Xavier Rodríguez Baixeras]. A Coruña: Espiral Maior, Col. Poesia, 108, 2001.

Paisatges poètics del Romanticisme al Noucentisme [a cura de Maria Antònia Perelló]. Palma: Moll, 2003.

Antologia poètica. Antología poética [publicació català-castellà. Selecció Encarnació Viñas i Cèlia Riba; intr. Cèlia Riba; trad. Nicolau Alonso Dols Salas i Gabriel de la ST Sampol]. Madrid: Calambur, Biblioteca de las Islas Balears, IV, 2003.

Au fond de ton regard, je devine la faux. En el fons del teu esguard, t’endevino la dalla [selecció Encarna Viñas i Cèlia Riba; intr. Cèlia Riba; trad. Jep Gouzy]. Péronnas: Éditions de la Tour Gile, Col. catalane, 4, 2003.

Antologia poètica [selecció Encarnació Viñas i Cèlia Riba; intr. Cèlia Riba]. Palma: Diari de Balears – Hora Nova, Biblioteca d’Escriptors Mallorquins, 2006.

 

Crítica literària i assaig

La literatura moderna a les Balears. Palma: Moll, 1964; 1989.

Poesía y paisaje. Palma: Ediciones Cort, 1970.

Literatura mallorquina contemporània. Dins de: Historia de Mallorca. [coord. J. Mascaró Pasarius] Palma: 1973.

Retòrica i poètica (I i II). Palma: Moll, 1982.

Aproximació a Verdaguer. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1987.

Països Catalans? i altres reflexions. Palma: Moll, 1991.

La narrativa a les Illes Balears. Palma: Moll, 1992.

Els nostres escriptors. [a cura de Maria Antònia Perelló] Palma: Moll, 1996.

El llac i la flama. [a cura de Maria Antònia Perelló] Palma: Moll, 1997.

Paisatges poètics del Romanticisme al Noucentisme. [a cura de Maria Antònia Perelló] Palma: Moll, 2003.

Països Catalans?, dins PONS, Damià (ed.): Països Catalans, en plural. Palma: Moll, Col. Pròsper, 5, 2005.

Articles i traduccions a “Papeles de Son Armadans” (1956-1961). [a cura de Pilar Arnau i Segarra] Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.

Selecció de pròlegs (vol.1). [a cura de Pilar Arnau i Segarra] Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014.

Selecció de pròlegs (vol.2). [a cura de Pilar Arnau i Segarra]. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015.

 

Traduccions

CELA, Camilo José: Viatge al Pirineu de Lleida. Barcelona: Alfaguara, 1966.

Quinze poetes gallecs. Palma: Moll, 1976.

Poesia galaico-portuguesa. Barcelona: Edicions 62, 1984.

Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna. Barcelona: Edicions 62, 1988.

PIMENTEL, Luis i FERREIRO, C. Emilio: Poemes de Luis Pimentel i Celso Emilio Ferreiro. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics i Universitat de les Illes Balears, 1992.

Totes les aus del món. Versions de poesia galaicoportuguesa. [a cura de Gabriel S. T. Sampol] Palma: Consell de Mallorca, 2012.

 

Obres de Josep M. Llompart traduïdes

Tria personal (1961-1962). València: Edicions la Guerra, 1993; Palma: El Tall, 2001. (Edició bilingüe català-castellà, trad. Jaume Pomar).

Antología poética. Madrid: Calambur, 2003. (Edició bilingüe català-castellà, trad. Nicolau Alonso Dols i Gabriel de la S.T. Sampol; sel. Encarnació Viñas i Cèlia Riba).

Au fond de ton regard, je devine la faux. En el fons del teu esguard, t’endevino la dalla. Péronnas: Éditions de la Tour Gile, 2003. (Edició bilingüe català-francès. Trad. Jep Gouzy, sel. Encarna Viñas i Cèlia Riba, intr. Cèlia Riba).

Antoloxía poética. La Corunya: Espiral Maior, 2001. (Trad. Xavier R. Baixeras)

 

Obra completa

Poesia completa [a cura de Gabriel Janer Manilla i Cèlia Riba]. Barcelona: Columna, 2000.

 

Biografies i memòries

LLOMPART, Josep M. Vocabulari privat [en col·laboració amb Antònia Vicens]. Barcelona: Columna, 1993.

ARNAU SEGARRA, Pilar: Josep Maria Llompart, un home polifacètic al servei del país. Palma: Ajuntament de Palma, col. Biografies de mallorquins, núm. 27, 2011.

Fotobiografia. [a cura de Francesc Amengual i Jaume Lladó, amb comentaris de Josep M. Llompart] Palma: Moll, 1991

PERELLÓ, Maria Antònia. Josep Maria Llompart. Un homenot amb ulls d’infant. Palma: Lleonard Muntaner Editor, 2016.

DDAA Josep M. Llompart i de la Peña (1925-1993) dins: Anuari de l’IEC: Curs 1993-1994. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1995.

 

Epistolaris

Diàlegs entre tres: cartes de Pau Faner, Josep M. Llompart i Francesc de Borja Moll. Maó / Palma: Institut Menorquí d’Estudis / Obra Cultural Balear, 2012. [Pilar Arnau i Segarra, edició i transcripció].

Joan Fuster. Correspondència 5. València: Universitat de València i 3i4, 2002.

 

Teatre

L’Abat de la Real. Dins: Tres rondaies d’en Jordi d’es Racó adaptades a l’escena per Guillem Cabrer, Josep Maria Llompart, Jaume Vidal Alcover. Palma: Moll, 1979.

Un intent teatral de Josep M. Llompart: Adaptació de la rondalla “El Castell d’Iràs i no Tornaràs”. [a cura d’Encarnació Viñas i Cèlia Riba]. Dins: Randa, núm. 36. Miscel·lània Josep M. Llompart II. Barcelona: Curial, 1995.

 

Estudis sobre l’autor (selecció)

ARNAU I SEGARRA, Pilar: “Estudi dels pròlegs al·lògrafs de Josep Maria Llompart” en: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LXVIII. Miscel·lània Jordi Bruguera, 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014, p. 205-252.

ARNAU I SEGARRA, Pilar: “Estudi Introductori”. Dins: Diàlegs entre tres: cartes de Pau Faner, Josep M. Llompart i Francesc de Borja Moll. Maó / Palma: Institut Menorquí d’Estudis / Obra Cultural Balear, col. Capcer, 25, 2012, p. 11-18.

ARNAU I SEGARRA, Pilar: “Paratextos en el discurs literari català durant el franquisme: censura i compromís en els pròlegs de Josep M. Llompart”. Dins: Journal of Catalan Studies, 17, University of Cambridge, 2014, p. 90-113.

ARNAU I SEGARRA, Pilar: “Presentació”. Dins: LLOMPART, Josep M.: Selecció de pròlegs (vol. I) [a cura de Pilar Arnau i Segarra]. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014, p. 5-12.

ARNAU I SEGARRA, Pilar: “The Allographic Prologues of Josep Maria Llompart as Mechanisms for the Dissemination of Poetry”. Dins: Incidències. Poesia Catalana i esfera pública. Biblioteca di Rassegna Iberistica, 2. Università Ca’ Foscari Venezia, 2016, p. 55-68.

ARNAU I SEGARRA, Pilar: “Indicadors lingüístics de la ironia verbal en textos escrits paratextuals: alguns exemples del corpus prologal de Josep Maria Llompart”. Dins: Rivista Italiana di Studi Catalani, 6. Università di Torino, 2016, p. 25-54.

AA.: Homenatge a Josep M. Llompart, dins Estudis Baleàrics (Palma), núm. 44-45, 1992-1993.

AA.: Homenatge a Josep M. Llompart. Palma: Moll, 1993.

AA.: Monogràfic de Josep M. Llompart, Reduccions (Vic), núm. 102, maig de 2013.

GAYÀ, Víctor: “Llompart, paraula viva”, El Temps (València), núm. 1420, 30 d’agost de 2011, p. 71.

LÓPEZ CRESPÍ, Miquel: Literatura mallorquina i compromís polític: homenatge a Josep M. Llompart. Palma: Cort, 2003.

MAS I VIVES, Joan: “Alguns temes i símbols de la poesia de Josep Maria Llompart”, dins LLOMPART, Josep M.: Obra Poètica. Barcelona: Edicions del Mall, 1983.

MAS i VIVES, Joan: Domini fosc. Assaigs sobre poesia. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2003.

MOSQUERA, Roberto: “Josep M. Llompart: Tota la poesia“, Lluc (Palma), núm. 820, gener-febrer de 2001, p. 50-51.

ORTIZ DE LANDÀZURI, Guadalupe: “Un home que ha fet país”, Serra d’Or (Barcelona), núm. 625, gener de 2012, p. 78.

PERELLÓ, Maria Antònia: “Estudi introductori”, dins LLOMPART, Josep M.: El Llac i la flama. Apunts sobre la poesia contemporània a Mallorca. Palma: Moll, 1996.

PERELLÓ, Maria Antònia: “Introducció”, dins LLOMPART, Josep M.: Els Nostres Escriptors. Palma: Moll, 1996.

PONS, Margalida: Poesia insular de postguerra: quatre veus dels anys cinquanta. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.

PONS, Margalida: “Poètiques de postguerra: el cas de la poesia insular”, dins Congrés Internacional de Literatura Comparada. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2000, p. 309-321.

RIBA, Cèlia: “Introducció”, dins Antologia poètica [selecció Encarnació Viñas i Cèlia Riba; intr. Cèlia Riba]. Palma: Diari de Balears – Hora Nova, Biblioteca d’Escriptors Mallorquins, 2006.

ROSSELLÓ BOVER; Pere: “Estudi introductori”, dins LLOMPART, Josep M.: La cançó en la nit. Barcelona: La Magrana, 1993.

 

Entrevistes

Maria de la Pau Janer: Entrevista. “He complert el meu deure”, Lletra de Canvi [Barcelona], núm. 30, 1990, p. 11-16)

Lluís Alpera: “Lluís Alpera entrevista Josep Maria Llompart”, Daina (revista de literatura), núm. 9, 1991, p. 61-78) Inclou extensa bibliografia

Jeroni Salom, Manel-Claudi Santos, Jaume Vidal: Converses amb Josep Maria Llompart. Manacor: Sa Nostra, 1993

Jaume Fuster: “Josep M. Llompart, les Illes recordades”, Serra d’Or, maig 1974

Montserrat Roig. Josep Maria Llompart. Dins Personatges. Segona sèrie. Barcelona: Pòrtic, 1980.

 

Multimèdia

Celdoni Fonoll 1000. Promos, SA, 1984.

Els Valldemossa. Trobada. Digitals, DC, 1987.

Andreu Bennàssar. Obra lírica. UM / Unió Músics, DC, 1990.

Herbes dolces. Es darrer que tanqui. Ona Digital, DC, 1997.

Josep M. Llompart: Temps de poesia. Els poetes insulars en la seva veu. Vol. 1, Promocultura, 1983; reeditat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, 1997 – Casset.

Fitxes de poesia. Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, 1999 – DC. Poemas recitats: “S’estimaren; saberen” i “El circ”.

VIDAL, Jaume (dir.), SANTOS, Manel-Claudi i SALOM, Jeroni (Guió): Josep M. Llompart. Poesia. Palma: “Sa Nostra”, Caixa de Balears, Col. Biografies, núm. 1, 1992. [Vídeo].