Presentació de Vocabulari privat i Mai no et deturis, de J. M. Llompart