Presentació de ‘Diàlegs Entre Tres. Cartes de Pau Faner, Josep Maria Llompart i Francesc de Borja Moll’

Presentació de ‘Diàlegs Entre Tres. Cartes de Pau Faner, Josep Maria Llompart i Francesc de Borja Moll’. 2a edició, actualitzada. Edició i estudi introductori a càrrec de Pilar Arnau.

Una coedició de l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Obra Cultural Balear.