Poeta del més: Josep M. Llompart, acte poètic i exposició

Poeta del més: Josep M. Llompart, acte poètic i exposició.

Coordina: Rafel Crespí i la comissió de normalització lingüística.