“Paraula de poeta”. Lectura poètica i conferència

 

Lectura poètica a càrrec de Bartomeu Crespí i conferència a càrrec de Damia Pons : Josep Maria Llompart i Campanet