Llumeneret Blau, concert homenatge a Llompart i a la memòria d’Antoni Artigues, Randa

Llumeneret Blau Llompart

Música, Biel Oliver ‘Torres’

Dansa, Tomeu Gomila

Rapsode, Marta Obrador

Soprano, Maria Rosselló

Arpa, Maria Assumpció Janer

Oboè, Joan Rodríguez

Trompa, Raimon Ramon

Programa de mà: Programa de mà 7octubre

Programa: Llumeneret Blau Cartell 7 d’octubre

Organitza i patrocina, Ajuntament d’Algaida