Llompart, lectura poètica amb paisatges sonors

Jornada Treu la llengua a Sant Jordi