‘De Llompart als nostres escriptors’, curs de literatura moderna

‘De Llompart als nostres escriptors’, curs de literatura moderna a les Illes Balears.

‘Josep Lluís Pons i Gallarza, preludi d’un nou període de la poesia a Mallorca’

Sessió conduïda per Joan Mas i Vives.