De Llompart als nostres escriptors: ‘Antoni M. Alcover, la saba popular i el geni de l’idioma’