Josep Maria Llompart: la vessant política

Josep Maria Llompart: la vessant política

Presenta: Pilar Arnau

Intervenen: Miquel Rosselló, Marita Camacho i Mateu Morro

Organitza: Fundacions Darder Mascaró