Homenatge a dos amics: J. M Llompart i Bernat Vidal i Tomàs