OCB de Sóller commemora l’Any Llompart: Introducció de Pilar Arnau i Lectura del Pregó de la Fira 1974 per Francesca Lladó