Llumeneret Blau, concert homenatge a Llompart a Manacor

Llumeneret Blau Llompart

Música, Biel Oliver ‘Torres’

Dansa, Tomeu Gomila

Rapsode, Marta Obrador

Soprano, Maria Rosselló

Arpa, Maria Assumpció Janer

Oboè, Joan Rodríguez

Trompa, Raimon Ramon

Programa: Llumeneret Blau Cartell 6 d’octubre

Organitza i patrocina, institució pública Antoni M. Alcover