‘De Llompart als nostres escriptors’, curs de literatura moderna

‘De Llompart als nostres escriptors’, curs de literatura moderna a les Illes Balears.

Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover

Sessió conduïda per Gabriel S.T. Sampol