“Josep M. Llompart: apunts de sociolingüística”, conferència itinerant a càrrec de Maria del Mar Vanrell