Inauguració de l’exposició “Josep M. Llompart a Algaida”

Exposició organitzada per l’OCB d’Algaida i l’OCB Llucmajor