Conferència “Lul.lià, grotesc i grandiós. Mn. Alcover vist per Josep M. Llompart”

Conferència a càrrec de Pilar Arnau i Segarra.