Conferència: Josep M. Llompart, el compromís cívic d’un escriptor

Conferència de Pilar Arnau, coordinador de la comissió “Any Llompart”