Conferència Josep M. Llompart: apunts de sociolingüística, a Maó