Conferència Josep M. Llompart: Apunts de sociolingüística, a Eivissa