Josep Maria Llompart, descobrint l’home i el poeta

Xerrades a l’institut Joan Maria Thomàs a càrrec de Cèlia Riba.