40è Aniversari del Diari de Buja. Homenatge a Josep M. Llompart

40è Aniversari del Diari de Buja. Homenatge a Josep M. Llompart.

Conferència de Pilar Arnau.
Recital i glosada a càrrec de Bartomeu Crespí i Miquel Àngel Adrover.